شرح مميز ومتكامل للاوتوكاد بشكل مبسط وسريع

شرح مميز ومتكامل للاوتوكاد
شرح مميز ومتكامل للاوتوكاد
شرح برنامج الاتوكاد بشكل مبسط وسريع
 
شرح مميز ومتكامل للاوتوكاد بشكل مبسط وسريع
من اعداد م. يوسف الفرماوى
 
Course contents :

 

 
1-Course cover page.
2-Course contents 1.
3-Course contents 2.
4-3Dface.
5-3Dorit.
6-3Dorbit.
7-Act user message.
8-Act stop.
9-Ad center.
10-Align.
11-App load.
12-Arc.
13-Area.
14-Array.
15-Attribute edit.
16-Auto save.
17-Act record.
18-Block.
19-Block close.
20-Block edit.
21-Boundary.
22-Break.
23-Block save.
24-Camera.
25-Chamfer (Angle).
26-Chamfer (Distance).
27-Circle.
28-Close.
29-Copy.
30-Color.
31-Command line.
32-Cont. Dimension.
33-Copy with base point.
34-Cross hair.
35-Cylinder.
36-Ddedit.
37-Delete.
38-Dimension Angular.
39-Dimension Arc.
40-Dimension Baseline.
41-Dim. Constraint Diam.
42-Dim. Constraint Linear.
43-Dimension disassociate.
44-Diameter center.
45-Dimension Diameter.
46-Dimension style.
47-Divide.
48-Dimension jog line.
49-Donut.
50-Dimension Ordinate.
51-Draw order.
52-Draw view.
53-Drafting settings.
54-Dimension radius.
55-Drawing recovery.
56-Dimension Edit New.
57-Dimension edit rotate.
58-Dimension edit oblique.
59-Distination.
60-Dtext.
61-Erase.
62-Explode.
63-Extend.
64-Extrude.
65-Ellipse.
66-Export PDF.
67-Exit.
68-Export.
69-Fillet.
70-Filter.
71-Group.
72-Hatch.
73-Hatch edit.
74-Image.
75-Insert.
76-Image adjust.
77-Image attach.
78-Image clip.
79-ID.
80-Import.
81-Intersect.
82-Join.
83-Qleader.
84-Lengthen.
85-Layer.
86-Layer isolate.
87-Layout.
88-Line.
89-Linear dimension.
90-Line type.
91-Line weight.
92-Line type scale.
93-List.
94-Match properties.
95-Meas. Geom. Dist.
96-Meas. Geom. Radius.
97-Meas. Geom. Area.
98-Meas. Geom. Volume.
99-Mirror.
100-Move.
101-Multiline.
102-Multiline text.
103-Offset.
104-Options.
105-Ortho.
106-Osnap.
107-Overkill.
108-Pan.
109-Paste as block.
110-Polyline.
111-Properties (1).
112-Properties (2).
113-Properties (3).
114-Print.
115-Purge.
116-Pyramid
117-Quick calculator.
118-Quick properties.
119-Quick save.
120-Quick view drawing.
121-Rectangle.
122-Regen.
123-Regen all.
124-Region.
125-Rename.
126-Rotate.
127-Scale.
128-Spell.
129-SPLine.
130-SPLineedit.
131-Standards.
132-Stretch.
133-Style.
134-Table.
135-Table style (1).
136-Table Style (2).
137-Text edit.
138-Torus.
139-Trim.
140-Units
141-Xline.
142-Zoom.
 


 تحميل

 

مقالات مشابهه