شرح اتوكاد وجميع الأوامر بالصور AutoCAD Course بطريقة بسيطة

شرح اتوكاد وجميع الأوامر
شرح اتوكاد وجميع الأوامر

شرح اتوكاد وجميع الأوامر بالصور AutoCAD Course بطريقة بسيطة 
محتويات الكورس تغطي جميع الأوامر المستخدمة في الأتوكاد 
 

AutoCAD Course contents : 
1- Course cover page.
2- Course contents 1.
3- Course contents 2.
4-3Dface.
5- 3Dorit.
6- 3Dorbit.
7- Act user message.
8- Act stop.
9- Ad center.
10- Align.
11- App load.
12- Arc.
13- Area.
14- Array.
15- Attribute edit.
16- Auto save.
17- Act record.
18- Block.
19- Block close.
20- Block edit.
21- Boundary.
22- Break.
23- Block save.
24- Camera.
25-Chamfer (Angle).
26- Chamfer (Distance).
27- Circle.
28- Close.
29- Copy.
30- Color.
31- Command line.
32- Cont. Dimension.
33- Copy with base point.
34- Cross hair.
35- Cylinder.
36- Ddedit.
37- Delete.
38- Dimension Angular.
39- Dimension Arc.
40- Dimension Baseline.
41- Dim. Constraint  Diam.
42- Dim. Constraint Linear.
43- Dimension disassociate.
44- Diameter center.
45- Dimension Diameter.
46- Dimension style.
47- Divide.
48- Dimension jog line.
49- Donut.
50- Dimension Ordinate.
51- Draw order.
52- Draw view.
53- Drafting settings.
54- Dimension radius.
55- Drawing recovery.
56- Dimension Edit New.
57- Dimension edit rotate.
58- Dimension edit oblique.
59- Distination.
60- Dtext.
61- Erase.
62- Explode.
63- Extend.
64- Extrude.
65- Ellipse.
66- Export PDF.
67- Exit.
68- Export.
69- Fillet.
70- Filter.
71- Group.
72- Hatch.
73- Hatch edit.
74- Image.
75- Insert.
76-Image adjust.
77- Image attach.
78- Image clip.
79- ID.
80- Import.
81- Intersect.
82- Join.
83- Qleader.
84- Lengthen.
85- Layer.
86- Layer isolate.
87- Layout.
88- Line.
89- Linear dimension.
90- Line type.
91- Line weight.
92- Line type scale.
93- List.
94- Match properties.
95- Meas. Geom.  Dist.
96- Meas. Geom. Radius.
97- Meas. Geom. Area.
98- Meas. Geom. Volume.
99- Mirror.
100- Move.
101- Multiline.
102- Multiline text.
103- Offset.
104- Options.
105- Ortho.
106- Osnap.
107- Overkill.
108- Pan.
109- Paste as block.
110- Polyline.
111- Properties (1).
112- Properties (2).
113- Properties (3).
114- Print.
115- Purge.
116- Pyramid
117- Quick calculator.
118- Quick properties.
119- Quick save.
120- Quick view drawing.
121- Rectangle.
122- Regen.
123- Regen all.
124- Region.
125- Rename.
126- Rotate.
127- Scale.
128- Spell.
129- SPLine.
130- SPLine edit.
131- Standards.
132- Stretch.
133- Style.
134- Table.
135- Table style (1). 
136- Table Style (2).
137- Text edit.
138- Torus.
139- Trim.
140- Units
141- Xline.
142- Zoom.
 
للتحميل
 
اترك تعليقا