شرح اتوكاد وجميع الأوامر بالصور AutoCAD Course بطريقة بسيطة

0 158
شرح اتوكاد وجميع الأوامر
شرح اتوكاد وجميع الأوامر

شرح اتوكاد وجميع الأوامر بالصور AutoCAD Course بطريقة بسيطة 

 

محتويات الكورس تغطي جميع الأوامر المستخدمة في الأتوكاد 
 

AutoCAD Course contents : 
1- Course cover page.
2- Course contents 1.
3- Course contents 2.
4-3Dface.
5- 3Dorit.
6- 3Dorbit.
7- Act user message.
8- Act stop.
9- Ad center.
10- Align.
11- App load.
12- Arc.
13- Area.
14- Array.
15- Attribute edit.
16- Auto save.
17- Act record.
18- Block.
19- Block close.
20- Block edit.
21- Boundary.
22- Break.
23- Block save.
24- Camera.
25-Chamfer (Angle).
26- Chamfer (Distance).
27- Circle.
28- Close.
29- Copy.
30- Color.
31- Command line.
32- Cont. Dimension.
33- Copy with base point.
34- Cross hair.
35- Cylinder.
36- Ddedit.
37- Delete.
38- Dimension Angular.
39- Dimension Arc.
40- Dimension Baseline.
41- Dim. Constraint  Diam.
42- Dim. Constraint Linear.
43- Dimension disassociate.
44- Diameter center.
45- Dimension Diameter.
46- Dimension style.
47- Divide.
48- Dimension jog line.
49- Donut.
50- Dimension Ordinate.
51- Draw order.
52- Draw view.
53- Drafting settings.
54- Dimension radius.
55- Drawing recovery.
56- Dimension Edit New.
57- Dimension edit rotate.
58- Dimension edit oblique.
59- Distination.
60- Dtext.
61- Erase.
62- Explode.
63- Extend.
64- Extrude.
65- Ellipse.
66- Export PDF.
67- Exit.
68- Export.
69- Fillet.
70- Filter.
71- Group.
72- Hatch.
73- Hatch edit.
74- Image.
75- Insert.
76-Image adjust.
77- Image attach.
78- Image clip.
79- ID.
80- Import.
81- Intersect.
82- Join.
83- Qleader.
84- Lengthen.
85- Layer.
86- Layer isolate.
87- Layout.
88- Line.
89- Linear dimension.
90- Line type.
91- Line weight.
92- Line type scale.
93- List.
94- Match properties.
95- Meas. Geom.  Dist.
96- Meas. Geom. Radius.
97- Meas. Geom. Area.
98- Meas. Geom. Volume.
99- Mirror.
100- Move.
101- Multiline.
102- Multiline text.
103- Offset.
104- Options.
105- Ortho.
106- Osnap.
107- Overkill.
108- Pan.
109- Paste as block.
110- Polyline.
111- Properties (1).
112- Properties (2).
113- Properties (3).
114- Print.
115- Purge.
116- Pyramid
117- Quick calculator.
118- Quick properties.
119- Quick save.
120- Quick view drawing.
121- Rectangle.
122- Regen.
123- Regen all.
124- Region.
125- Rename.
126- Rotate.
127- Scale.
128- Spell.
129- SPLine.
130- SPLine edit.
131- Standards.
132- Stretch.
133- Style.
134- Table.
135- Table style (1). 
136- Table Style (2).
137- Text edit.
138- Torus.
139- Trim.
140- Units
141- Xline.
142- Zoom.
 
للتحميل
 
اترك تعليقا